จุดเด่นในการบริการของ บางกอก แคร์ เนอสซิ่งโฮม

  • ดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์
  • ดูแลใกล้ชิด มีทีมแพทย์ตรวจเยี่ยมสุขภาพเบื้องต้น 3-4 ครั้ง/สัปดาห์
  • วางใจได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง แบบองค์รวม
  • วางแผนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุเฉพาะเป็นรายบุคคลเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
  • มุ่งเน้นการป้องกัน บำรุง และฟื้นฟู ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพสมองความคิดความจำ
  • ได้รับการบริการกายภาพบำบัดพื้นฐานทุกวัน
  • ได้เข้าร่วมคลินิกกระตุ้นสมองทุกวัน
  • จัดเตรียมรายงานข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นแก่ญาติเป็นประจำ เพื่อความต่อเนื่องในการติดตามอาการที่โรงพยาบาล
  • มีความเป็นส่วนตัว (ห้องรวมสูงสุดแค่ 4 เตียง)
  • การดูแลที่ดีเยี่ยมจาก BCNH จะทำให้ญาติลดความกังวล ลดความรู้สึกเป็นห่วง เพิ่มความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

“เพราะเราคือครอบครัว”