จุดเด่นในการบริการของ บางกอก แคร์ เนอสซิ่งโฮม

 • ดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์
 • ดูแลใกล้ชิด มีทีมแพทย์ตรวจเยี่ยมสุขภาพเบื้องต้น 3-4 ครั้ง/สัปดาห์
 • วางใจได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง แบบองค์รวม
 • วางแผนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุเฉพาะเป็นรายบุคคลเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
 • มุ่งเน้นการป้องกัน บำรุง และฟื้นฟู ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพสมองความคิดความจำ
 • ได้รับการบริการกายภาพบำบัดพื้นฐานทุกวัน
 • ได้เข้าร่วมคลินิกกระตุ้นสมองทุกวัน
 • จัดเตรียมรายงานข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นแก่ญาติเป็นประจำ เพื่อความต่อเนื่องในการติดตามอาการที่โรงพยาบาล
 • มีความเป็นส่วนตัว (ห้องรวมสูงสุดแค่ 5 เตียง)
 • การดูแลที่ดีเยี่ยมจาก BCNH จะทำให้ญาติลดความกังวล ลดความรู้สึกเป็นห่วง เพิ่มความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
 • มั่นใจในมาตรฐานการให้บริการ บางกอก แคร์ เนอสซิ่งโฮม ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ และมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัย จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

“เพราะเราคือครอบครัว”