จุดเด่นในการบริการของ บางกอก แคร์ เนอสซิ่งโฮม

ดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์


ดูแลใกล้ชิด มีทีมแพทย์ตรวจเยี่ยมสุขภาพเบื้องต้น 3-4 ครั้ง/สัปดาห์


วางใจได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง แบบองค์รวม


วางแผนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุเฉพาะเป็นรายบุคคลเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม


มุ่งเน้นการป้องกัน บำรุง และฟื้นฟู ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพสมองความคิดความจำ


ได้รับการบริการกายภาพบำบัดพื้นฐานทุกวัน


ได้เข้าร่วมคลินิกกระตุ้นสมองทุกวัน


มีความเป็นส่วนตัว (ห้องรวมสูงสุดแค่ 4 ห้อง)


จัดเตรียมรายงานข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นแก่ญาติเป็นประจำ เพื่อความต่อเนื่องในการติดตามอาการที่โรงพยาบาล


การดูแลที่ดีเยี่ยมจาก BCNH จะทำให้ญาติลดความกังวล ลดความรู้สึกเป็นห่วง เพิ่มความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

“เพราะเราคือครอบครัว”