Nursing Home

ห้องพัก​

VIP Room (ห้องพักเดี่ยว)

Deluxe Room (ห้องพักคู่ 2 เตียง)

Premium Room (ห้องพักรวม 4 เตียง)

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เตียงนอนไฟฟ้าปรับระดับได้
 • ห้องน้ำส่วนตัว, เครื่องทำน้ำอุ่น
 • เครื่องปรับอากาศ, Smart TV, WiFi
 • กล้องวงจรปิด, ออกฉุกเฉิน, ลิฟท์โดยสาร

การบริการ

 • บริการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งด้านร่างกาย จิดใจและสมองความคิดความจำ
 • โดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัดและทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์
 • วางแผนการดูแลเฉพาะเป็นรายบุคคล
 • ติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้น โดยมีทีมแพทย์ตรวจเยี่ยม 3-4 ครั้ง/สัปดาห์
 • การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน การรับประทานยา วัดสัญญาณชีพ การทำหัตถการพิเศษ เช่น เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนสายให้อาหาร ภายใต้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้รับการดูแลด้านกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ เช็ดตัว แต่งตัว การขับถ่าย เปลี่ยนผ้าอ้อม การพักผ่อน ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องนอน ทำความสะอาดห้องพักและเครื่องใช้ส่วนตัว การป้อนอาหาร ให้อาหารทางสายยาง การทำแผล การพลิกตัว ทุก 2 ชั่วโมงเพื่อป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 • ได้รับการดูแลด้านอาหาร ถูกหลักโภชนาการและเป็นอาหารเฉพาะโรค เหมาะสมกับผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน โรคไต แต่ยังคงความอร่อยในแต่ละมื้ออาหาร โดยบริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
 • กิจกรรมกายภาพบำบัดพื้นฐานเป็นประจำทุกวัน โดยมีการออกแบบกายภาพบำบัดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลโดยนักกายภาพบำบัด
 • กิจกรรมกระตุ้นสมองและความจำเป็นประจำทุกวัน ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความจำที่ดี ลดการหลงลืม สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ตามความสนใจ เช่น การใช้อุปกรณ์และโปรแกรมเทคโนโลยี ต่างๆ เช่น LINE, Facebook, Youtube การร้องเพลง กิจกรรมเข้าจังหวะดนตรี การเต้นรำ การวาดรูป การเล่นเกม การปลูกต้นไม้ การสวดมนต์ กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น
 • จัดเตรียมรายงานข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นแก่ญาติเป็นประจำ เพื่อความต่อเนื่องในการติดตามอาการที่โรงพยาบาล
 • มีบริการเรียกรถรับส่งฉุกเฉิน นำส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการพาผู้ป่วยและผู้สูงอายุไปพบแพทย์ตามนัดหมายที่โรงพยาบาล