ปฏิบัติธรรมเจริญสติ พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ

ภาพงานปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

อนุโมทนาบุญทุกท่านค่ะ

Leave a Reply