วิธีการล้างผักและผลไม้ ให้ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง ของการมีสารเคมีตกค้าง

ดินดี ผักงาม อาหารอร่อย

ผักและผลไม้เป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ ใยอาหารและสารเคมีต่างๆ แม้ว่าผักและผลไม้จะเป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคกังวลก็คือสารเคมีกำจัดแมลงที่ตกค้างอยู่ในผักและผลไม้ ดังนั้น เรามี 5 วิธีในการล้างผักและผลไม้เพื่อลดสารตกค้างของสารเคมีและยาฆ่าแมลง ดังนี้

วิธีที่ 1 การใช้ผงฟู (baking soda)  à ลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้ 80 – 95%

-ใช้ผงฟู(baking soda) 1 ช้อนโต๊ะ ละลายในน้ำอุณหภูมิปกติ 1 กะละมัง หรือปริมาตร 20 ลิตร

-แช่ผักและผลไม้ทิ้งไว้ เป็นระยะเวลา 15 นาที

-ล้างผักและผลไม้ออกด้วยน้ำสะอาด

 วิธีที่ 2 การใช้น้ำไหลผ่าน à ลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้ 54-63 %

-เด็ดผักออกเป็นใบๆ

-ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง และใช้มือถูเบาๆ

 วิธีที่ 3 การใช้ด่างทับทิม à ลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้ 35-45 %

-ใช้ด่างทับทิมปริมาณ 20 – 30 เกล็ด ละลายในน้ำอุณหภูมิปกติ ปริมาตร 4 ลิตร

-แช่ผักและผลไม้ทิ้งไว้ เป็นระยะเวลา 10 นาที

-ล้างผักและผลไม้ออกด้วยน้ำสะอาด

วิธีที่ 4 การใช้น้ำส้มสายชู à ลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้ 29-38 %

-ใช้น้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำอุณหภูมิปกติ ปริมาตร 4 ลิตร

-แช่ผักและผลไม้ทิ้งไว้ เป็นระยะเวลา 10 นาที

-ล้างผักและผลไม้ออกด้วยน้ำสะอาด

วิธีที่ 5 การใช้เกลือ à ลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้ 27-38 %

-ใช้เกลือป่นปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ละลายน้ำอุณหภูมิปกติ ปริมาตร 4 ลิตร

-แช่ผักและผลไม้ทิ้งไว้ เป็นระยะเวลา 10 นาที

-ล้างผักและผลไม้ออกด้วยน้ำสะอาดแหล่งที่มา : งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Leave a Reply